Agenda Digitale Overheid is verschenen

De ‘Agenda Digitale Overheid’ is goedgekeurd door de ministerraad. De agenda gaat “over het borgen van publieke waarden in de samenleving en hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan.”

De agenda is een onderdeel van Nederland Digitaal, de kabinetsbrede strategie over álles wat met digitalisering te maken heeft. De agenda heeft 5 pijlers:

Illustratie Agenda Digitale Overheid

  1. Investeren in innovatie
  2. Beschermen van grondrechten en publieke waarden
  3. Toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen
  4. Persoonlijker dienstverlening
  5. Klaar voor de toekomst

Naar de Agenda Digitale Overheid