Ambtenaren niet optimistisch over digitalisering overheid

Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ambtenaren vinden dat het digitaal aanbieden van overheidsdiensten niet snel genoeg en niet doelmatig genoeg verloopt en dat er onvoldoende samenhang, regie en centrale ondersteuning is.

Op de vraag welke factoren een stimulans of belemmering vormen voor de digitalisering, komt naar voren dat gemeenteambtenaren overwegend stimulans ervaren vanuit de directie (61%), het gemeentebestuur (49%) en de gemeenteraad (39%).

Als belangrijkste belemmeringen worden ervaren: de ‘wetgeving’ (45% noemt dit een belemmering) en ‘langlopende contracten met ICT-aanbieders’ (43%).