Auteurs

Overheid in contact werd gemaakt door (in alfabetische volgorde van hun voornaam)

Arthur Dallau | Arno Naafs | Arnout Ponsioen | Carola de Vree-van Wagtendonk | Christine Bleijenberg | David Kok | Ewoud de Voogd | Gerald MorssinkhofGuido RijnjaLex de JongMarc van der Put (eindredacteur) | Marije van den Berg | Otto Thors | Patrick Nelen | Peter Knoers | Renata Verloop (initiatiefnemer en hoofdredacteur) | Steven Gort | Wiep Hamstra en regelmatig door gastauteurs


Initiatiefnemer en hoofdredacteur is Renata Verloop:
Renata helpt als zelfstandig adviseur organisaties in de publieke sector met het vernieuwen en anders inrichten van hun communicatie. Voorheen was zij onder andere oprichter en manager van Frankwatching Trainingen en initiatiefnemer van De nieuwe communicatieprofessional #dncp (met Marije van den Berg).
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Renata Verloop op Overheid in contact

Auteurs

Arthur Dallau
Arthur is eigenaar van adviesbureau Inspir8ion en houdt zich bezig met digitale transformatie en leiderschap. Hij is samen met Patrick Nelen gestart met ‘‘De Toekomst Begint Nu’, een initiatief waarmee ze publieke organisaties voorbereiden op de toekomst. Arthur is ook strategisch partner van de internationale eGovernment Academy.
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Arthur Dallau op Overheid in contact


Arno Naafs
Arno NaafsArno is online strateeg bij Present Media, waar hij organisaties helpt om digitaal te innoveren. Vanuit met name de commercie en het onderwijsdomein brengt hij met zijn expertise digitale innovaties naar het sociaal domein om online het verschil te kunnen maken in diverse maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan bestrijding van werkloosheid en eenzaamheid.
Website | LinkedIn | Twitter
Artikelen van Arno op Overheid in contact

Arnout Ponsioen
Arnout is eigenaar van het bureau DUiDT. Als verkenner van de (online) netwerksamenleving is DUiDT de begeleider van innovatieve vormen van burgerparticipatie en overheidsparticipatie, onderzoeker van maatschappelijke dynamiek en stimulator van ambtelijke en bestuurlijk lef om daadwerkelijk nieuwe stappen te durven zetten.
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Arnout Ponsioen op Overheid in contact

Carola de Vree-van Wagtendonk
Carola is eigenaar van adviesbureau Publiec en werkt op het snijvlak van beleid, organisatie en communicatie. Zij is (mede)ontwikkelaar van Factor C voor alle overheden. Factor C is een methodiek die binnen de overheid veel wordt gebruikt voor omgevings- of opgavegericht werken en om initiatieven van inwoners te bevorderen.
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Carola de Vree op Overheid in contact

Christine Bleijenberg
Christine werkt bij het Publab, een lectoraat van de Hogeschool Utrecht. In haar promotie-onderzoek staat de vraag centraal hoe de gesprekken verlopen tussen burgers en ambtenaren als onderdeel van lokale participatieprocessen en wat de effecten hiervan zijn. Ze doceert over burgerparticipatie en meeting-design.
Website | LinkedIn
Artikelen van Christine Bleijenberg op Overheid in contact

David Kok
David is social media manager bij de gemeenteraad van Almere. Sinds 2011 doet hij op persoonlijke titel onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten. Sinds 2012 doet hij dat samen met HowAboutYou. Inmiddels zijn er vijf boeken verschenen over deze onderzoeken met bijdragen van talloze auteurs over de trends.
LinkedInTwitter
Artikelen van David Kok op Overheid in contact

Ewoud de Voogd
Ewoud de Voogd is partner bij HowAboutYou, een adviesbureau voor online media en klantcontact voor gemeenten. Als auteur van ‘Van Buiten naar Binnen, klantcontact en interactie in het publieke domein’  helpt Ewoud met zijn team tientallen gemeenten om het klantcontact en de interactie op weg naar 2020 te verbeteren.
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Ewoud de Voogd op Overheid in contact


Gerald Morssinkhof
Gerald helpt (overheids)organisaties om bij de tijd te blijven in zowel gedrag, leiderschap als communicatie. Hij werkt als zelfstandig adviseur vanuit zijn eigen bureau NiveauM en is initiatiefnemer van Bewuste Overheid. Daarnaast is hij bekend als auteur van de boeken Congruente Overheidscommunicatie, Het Fundament, Gedraag je! en Beweging in Gedrag.
Website | LinkedIn
Artikelen van Gerald Morssinkhof op Overheid in contact

Guido Rijnja
Guido werkt als senior adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Promoveerde in 2012 op hoe je als ambtenaar kunt omgaan met tegenspel (‘Genieten van weerstand’). Verdiept zich op dit moment in de essentie van communiceren bij (publieke) botsingen.
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Guido Rijnja op Overheid in contact

Lex de Jong
Lex richt zich met Urbanboost op (coöperatieve) gebiedsontwikkeling waarbij de community – offline en/of online – centraal staat. Als placemaker werkt Lex aan het transformeren van (vergeten) openbare ruimte in fijne verblijfsplekken naar wens van de gebruiker. Urbanboost is een professionele spin-off van Boloboost – de succesvolle buurtcommunity om het imago van Amsterdam Bos en Lommer te boosten, waarvan Lex als bewoner initiatiefnemer is.
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Lex de Jong op Overheid in contact


Marc van der Put (eindredacteur)
Marc  is zelfstandig interim manager, adviseur en projectleider. Hij begeleidt overheden bij (online)communicatie-,- en (re)organisatievraagstukken en helpt daarbij mensen zichzelf te ontwikkelen. Achter de schermen werkt hij aan de startup Partners in Papers om ook hun ideeën verder te brengen.
Website | LinkedIn | Twitter

Marije van den Berg
Marije zoekt met vernieuwende beslissers naar nieuwe vormen voor (be)sturen en politiek in de netwerkdemocratie. Zij helpt overheidsorganisaties om op een democratische manier dingen tot stand te brengen in netwerken. Marije is expert in allerlei vormen van participatie en intiatief en brengt die graag terug tot de basis: democratische kwaliteitsverbetering.
Website | LinkedIn | Twitter
Artikelen van Marije van den Berg op Overheid in contact

Otto Thors
Otto is directeur van WeGovernment en actief als adviseur, spreker, hoofdredacteur en innovator op innovatieve thema’s zoals social media, participatie en dienstverlening voor overheden. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter en hoofdredacteur van vakblad InGovernment.
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Otto Thors op Overheid in contact

Patrick Nelen
Patrick helpt organisaties bij het formuleren en realiseren van hun toekomstvisie. Hij brengt mensen op een positieve manier in beweging. Samen met Arthur Dallau is hij initiatiefnemer van ‘De Toekomst Begint Nu’, waarmee ze publieke organisaties voorbereiden op de toekomst.
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Patrick Nelen op Overheid in contact

Peter Knoers
Peter helpt publieke en private organisaties beter aan te sluiten op de eisen van de
netwerksamenleving. Hij doet dat enerzijds als adviseur vanuit zijn adviespraktijk en als associate van HVR Group, een bureau dat bouwt aan communicatieve organisaties. Daarnaast geeft hij leiding aan de Master Course ‘Vision, Strategy and Leadership in the 21st Century’, aan de Universiteit Twente. Daar ontwikkelt hij samen met Mark van Vuuren een onderzoekprogramma rond organiseren en communiceren in de netwerksamenleving.
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Peter Knoers op Overheid in contact

Steven Gort
Steven vaart zijn eigen koers onder de naam @datafluisteraar bij ICTU. Hij maakt zich onder andere sterk voor innovatie van dienstverlening, vernieuwing van de democratie, een radicaal transparante overheid en werkt aan tastbare implementatie van dat gedachtegoed onder de ‘merknaam’ Discipl in een open-source ecosysteem.
Twitter
Artikelen van Steven Gort op Overheid in contact

Wiep Hamstra
Wiep is eigenaar van De Staat van het Web. Ze is contentstrateeg en digital governance specialist. Ze werkt voor bedrijfsleven, overheden (ministeries, provincies, gemeenten, zbo’s) en andere publieke organisaties.
Website | LinkedInTwitter
Artikelen van Wiep Hamstra op Overheid in contact


Gastauteurs