Betekenis geven in de coronacrisis: van lokaal tot internationaal

Geplaatst door

De afgelopen weken zijn er wat nieuwe dagelijkse coronaclichés bij gekomen. Clichés zijn clichés omdat ze waar zijn. Het is inderdaad een bizarre tijd. En ja, het klopt, niet is meer vanzelfsprekend.

Voor communicatieafdelingen van gemeenten is het niet anders. Al wekenlang worden er overuren gedraaid om vanuit huis te informeren en samen met inwoners, ondernemers en organisaties betekenis te geven aan de maatregelen en de ontstane situatie in de stad of het dorp. Voor zinvolle betekenisgeving moet je goed kunnen aansluiten bij de lokale belevingswereld, het specifieke sentiment. De lokale, regionale, nationale en internationale contexten waarin gemeenten tijdens deze crisis communiceren maken het een uitdaging om de juiste boodschap en toon te vinden. 

Meer dan ooit werken we als communicatieprofessional in een internationale context

Natuurlijk was het al zo dat landen, steden en dorpen met elkaar en door elkaar werden vergeleken wanneer dezelfde soort problematiek speelde. De verwevenheid is nu vele malen groter. Er is – terecht –  massieve aandacht voor de coronacrisis in al zijn omvang en de ongekende effecten voor volksgezondheid en economie en hoe de crisis te bezweren. Over dit onderwerp wordt een ongelooflijke hoeveelheid informatie wereldwijd gedeeld. Die informatie is ook steeds toegankelijker – which is a good thing! – via reguliere en sociale media, waardoor iemand die in Leiden woont net zo makkelijk kan checken hoe met varen in grachten wordt omgegaan in Amsterdam als in Hamburg of Gent.

De context van een stad of een regio is nog wel te overzien. Met paar keer per dag een omgevingsanalyse, als communicatieprofessional je netwerk in de stad en de omliggende gemeenten inzetten, het verzamelen van bestuurlijke dilemma’s en een goede structuur om dat met elkaar te delen en knopen door te hakken, lukt dat goed.

Maar dan besluit de Deense overheid dat de scholen binnenkort weer opengaan. Zweden doet helemaal niks. De Duitsers twijfelen over het sluiten van de grenzen. Festivals in allerlei landen worden afgelast tot diep in de zomer, onze favoriete vakantielanden zijn hard geraakt door de crisis, overzee in Amerika lijkt de crisis minder onder controle en we stevenen af op een internationale economische depressie. Je voelt ‘m wel: mensen stellen zich talloze waarom-vragen en proberen zich te verhouden tot de omgang met deze crisis in andere steden, regio’s, landen en werelddelen.

De coronacrisis is de ultieme test: sta je in contact met de samenleving?

De publieke opinie en het sentiment veranderen snel. Soms is ook onduidelijk waarom dat gebeurt. Dat moet je uitzoeken en bevragen. Waarschijnlijk kunnen we er iets van leren en beter aansluiten bij waar behoefte aan is.

Deze coronacrisis is voor communicatieafdelingen een ongekende test in het in contact staan met de samenleving, in gesprek zijn, dilemma’s verkennen en samen met inwoners, ondernemers en organisaties de juiste toon vinden om in de maatschappelijke communicatiebehoefte te voorzien.

Wat we daarvoor nodig hebben is betere samenwerking tussen overheden op verschillende niveaus. In het begin was dat wat moeizaam, maar dat gaat steeds beter.

Dat helpt bij het op lokaal niveau duidelijk informeren én waardevol interpreteren van deze bizarre tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is.

Keep up the good work!