Burgemeester fileert gemeenteraad?

“Burgemeester fileert gemeenteraad Aalten”, kopte Binnenlands Bestuur deze week: “Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten heeft flinke kritiek op de gemeenteraad. Die stuurt volgens hem het college amper aan en houdt zich te veel met details bezig.”

Het artikel is gebaseerd op een uitgebreid verslag dat de burgemeester maakte van de eerste 100 dagen in zijn ambt. Dat verslag gaat over (veel) meer dan de relatie met de gemeenteraad. Zoals de burgemeester aangeeft: “Het is een verslag van wat ik gehoord en opgevangen heb, maar ik heb er een eigen analyse en een aantal aanbevelingen aan toegevoegd. Graag ga ik, met het bestuur en ook met u als samenleving, het gesprek hierover aan. Laten we er een open gedachtewisseling over hebben en er wederzijds ons voordeel mee doen ten behoeve van onze gemeente.”

Download “Bevindingen van een butendieker. Mijn eerste honderd dagen als burgemeester van de gemeente Aalten.”