Campagne ‘direct duidelijk’ voor heldere overheidscommunicatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Taalunie hebben de campagne direct duidelijk gelanceerd. De campagne richt zich op alle overheidsinstellingen in Nederland van Rijk tot gemeente en wil hen stimuleren en helpen om begrijpelijk te communiceren. Het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) biedt daar hulp bij, bijvoorbeeld door op een nieuwe website allerlei tips voor heldere overheidscommunicatie te geven, en ook door organisaties die op dit gebied bezig zijn met elkaar in contact te brengen.

Naar het nieuwsbericht van de TaalUnie over de start van de campagne
Naar de website Direct duidelijk – heldere overheidscommunicatie