Privacyverklaring

Overheid in contact is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
NB: Overheid in contact is geen organisatie, maar een handelsnaam van Renata Verloop  Advies & Management.

Contactgegevens

Denk je dat er iets niet in orde is met onze beveiliging of dat wij jouw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerken? Neem dan alsjeblieft contact met ons op:

info@overheidincontact.nl
06-46310703
Caspar Fagelstraat 78
2613 GX Delft

Persoonsgegevens die wij verwerken

Overheid in contact verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres (om je de nieuwsbrief te kunnen sturen en nieuws over onze diensten en producten en/of je commentaar op een artikel te kunnen plaatsen)
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Overheid in contact verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je commentaar op een artikel te kunnen publiceren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te informeren over wijzigingen en uitbreiding van onze diensten en producten
  • Ons aanbod van content, diensten en producten te kunnen evalueren en verder ontwikkelen
  • Ons platform technisch en functioneel zo goed mogelijk voor jou te laten functioneren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Overheid in contact bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Overheid in contact gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven LaPosta en voor het analyseren van bezoekersgedrag Google Analytics. Met beide partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere derde partijen dan bovengenoemde zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Overheid in contact gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je voor de nieuwsbrief zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@overheidincontact.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Overheid in contact zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Overheid in contact wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Maar we hopen natuurlijk dat je eerst even contact met ons opneemt over jouw klacht 😉

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Overheid in contact neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@overheidincontact.nl.