Foto artikel 20 september 2018 (2) #overheidincontact

Data-challenge Versterk de Petitie: een zoektocht naar meer beleidsinvloed

Geplaatst door

Een vitale democratie. Een droom van menig politicus. Inwoners die samen initiatieven starten, die zich mengen in het maatschappelijke en politieke debat, actief hun mening geven en alternatieven bedenken. Het mooie is: voor een deel bestaat die vitale democratie al. Onder andere in de vorm van inspraak, interactief beleid, maar ook in de vorm van referenda en petities. Toch is de daadwerkelijke beleidsinvloed van petities vrij beperkt en de democratie daarmee minder vitaal dan gedacht. Wat is hier aan de hand? Welke mogelijkheden zijn er om die beleidsinvloed te vergroten? Vragen die we met de data-challenge Versterk de Petitie willen beantwoorden.

Toenemend gebruik, weinig beleidsinvloed

Uit gegevens van petities.nl, het grootste petitieplatform in Nederland, blijkt dat de afgelopen jaren steeds meer mensen het platform gebruiken: het aantal online petities steeg van 375 in 2010 naar 1264 in 2017. Met dank aan internet is het tegenwoordig veel eenvoudiger om grote aantallen ondertekenaars te mobiliseren. Toch ontvangt maar 10% van het beperkte deel van de petities dat daadwerkelijk wordt overhandigd een reactie – nog los van de vraag of die reactie gunstig is of niet. Petitionarissen lijken niet goed in staat om de kracht van het gemobiliseerde netwerk te benutten. Hun offline beleidsinvloed is dus beperkt.

Toegang tot netwerk, kennis en vaardigheden

De data-challenge Versterk de Petitie richt zich daarom op de vraag: Hoe kan de beleidsinvloed van petitionarissen worden versterkt door de kracht van het gemobiliseerde netwerk beter benutten?. Daarbij willen we kijken naar drie aspecten: toegang tot hun netwerk, kennis, en/of vaardigheden. Op 12 oktober 2018 brengen we in het Designlab van de Universiteit Twente een mix van programmeurs, data-journalisten, wetenschappers en ambtenaren samen om op basis van een aantal rijke datasets nieuwe inzichten te krijgen. En hopen we op die manier een concrete bijdrage te leveren aan de waardering voor het instrument petities en daarmee aan een meer directe en inclusieve democratie.

Prachtige datasets

Tijdens de dag willen we gebruik maken van een aantal prachtige datasets. Zo hebben speciaal voor deze data-challenge toegang tot een uitgebreide export van de database van petities.nl, met daarin informatie over alle petities, petitionarissen en ondertekenaars van de afgelopen 10 jaar. We hebben dankzij Coosto toegang tot een uitgebreid archief van openbaar geplaatste online interacties op nieuwssites, blogs, fora en sociale media platforms. Ook hebben we toegang tot een uitgebreid archief van de berichtgeving in landelijke kranten in Nederland. Daarnaast dagen we de deelnemers uit om na te denken op welke manier inzichten te halen zijn uit open raadsinformatie, open dataset op wijkniveau, en wellicht ook over het gebruik van online media door gemeenten.

Datablogs

De komende tijd publiceren we op de website Versterk de petitie de verdiepende informatie over deze datasets en doen we suggesties voor enkele analysemogelijkheden. Eerder plaatsten we al enkele datablogs over onderzoeksresultaten van een aantal studenten van de VU. Zij deden onderzoek naar o.a. de vraag of petities succesvoller zijn als ze bepaalde mediaframes volgen, als de petitionaris meer sociaal kapitaal heeft, en als het betrokken netwerk hechter is. Met soms verrassende uitkomsten.

Doe mee!

Heb je zin om deel te nemen aan deze data-challenge en op die manier een concrete bijdrage te leveren aan een meer vitale en inclusieve democratie? Meld je dan nu aan. Voor de winnaar stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een research & development budget beschikbaar van € 2.500. Dit bedrag is naar eigen inzicht te besteden.