De participatie-elite en de participatieparadox

Op Stuk Rood Vlees een artikel van Tom van der Meer over de ‘politieke participatieparadox’. Volgens Van der Meer is dat een reëel probleem: De toename van het aantal kanalen voor politieke inspraak door burgers vergroot reeds bestaande maatschappelijke ongelijkheden in participatie. De doe-democratie, de G1000-toppen, de inspraakavonden, ze zijn alle primair een kanaal voor een participatie-elite van veelal hoogopgeleide, welgestelde, blanke, middelbare burgers.

Dat betekent volgens hem echter niet dat we de nieuwe participatiekanalen maar weer moeten sluiten. Beter is het om een precieze balans te zoeken tussen de representatieve, de participatieve en de directe democratie.

Lees het artikel De participatie-elite en de participatieparadox op Stuk Rood Vlees.