De wereld van verschil is in de praktijk niet zo groot

Laat voor- en tegenstanders rondom maatschappelijke kwesties met elkaar in gesprek gaan. Wat blijkt? De ‘wereld van verschil’ is in de praktijk lang zo groot niet. Maar het beeld van twee uitersten die tegenover elkaar staan, is hardnekkig. En dit versterkt juist de polarisatie doordat mensen in het ‘midden’ zich door media en politiek onder druk gezet voelen om een kant te kiezen.

In dit artikel van Ron van Wonderen van het Kennisplatform Integratie en Samenleving wordt het nieuwe onderzoek Verdeeldheid en verbinding van het Sociaal Cultuur Planbureau (SCP) besproken. In dit rapport wordt de civil society rondom vluchtelingen in beeld gebracht; de initiatieven en organisaties die mensen vrijwillig vormen. Het domein van professionele organisaties en burgerinitiatieven blijkt pluriformer en kritischer dan –in het debat over de participatiesamenleving en daarbij braver wordende actieve burgers– wordt aangenomen.

Naar het artikel De wereld van verschil is in de praktijk niet zo groot

Naar het SCP-rapport Verdeeldheid en verbinding