Wat zie je als je denkt in netwerken?

Geplaatst door

Wat zie je als je denkt in netwerken? Hoe leer je zo te kijken? En helpt het je om je ambities te realiseren om een netwerkoverheid te worden? En om slimmer verbindend te (be)sturen? Kortom: wat zijn de beleidsmatige mogelijkheden van netwerkanalyses en -visualisaties en hoe maak je ze? Daarover gaat dit (inleidende) artikel.

Actoren en verbindingen

Elk netwerk is opgebouwd uit actoren en hun onderlinge verbindingen. Actoren zijn bijvoorbeeld mensen of organisaties. Zij zijn met elkaar verbonden omdat ze vrijwilligerswerk doen bij de voetbalclub, lid zijn van een politieke partij, samen in een bestuur zitten, samen een evenement organiseren, of omdat ze elkaar volgen of met elkaar praten op sociale media.

Hoe ‘lees’ je een netwerk?

Een netwerkanalyse en -visualisatie toont in een oogopslag het totale netwerk. In de vorm van grote en kleine bolletjes (actoren) en dikke of dunne lijnen (verbindingen). Het laat zien of ze sterk (dikke lijn) of zwak (dunne lijn) met elkaar verbonden zijn, wie er centrale of juist marginale posities innemen, en of er bepaalde clusters van actoren zijn. De netwerkvisualisatie vormt zo een soort landkaart waarmee je kunt filteren of waarop je kunt inzoomen op precies dát wat je interesse heeft.

Beleidsmatige toepassing

Netwerkanalyses kun je heel goed toepassen binnen een bepaald beleidsdomein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een analyse van het netwerk van mensen die zich op sociale media druk maken over immigratie of de islam. Of een analyse van het netwerk van samenwerkende organisaties in het sociaal domein. Dit soort domeingerichte netwerkanalyses bieden een waardevolle basis voor onder andere het bepalen van een dialoogstrategie (waar en met wie moeten we de dialoog aangaan), voor het voeren van een discussie met een sector over de toekomst (hoe moet ons netwerk er over 5 jaar uitzien), of een basis voor sturingsinformatie (wie moet meer of juist minder geld krijgen).

Wat heb je nodig?

Een netwerkanalyse vereist tenminste drie dingen. Het eerste is een heldere analysevraag. Waar wil je een antwoord op? Wat zijn je actoren en verbindingen in het netwerk? Het tweede is goede data. Prachtige databronnen zijn bijvoorbeeld interacties op sociale media waarin bepaalde woorden voorkomen, data die je gericht verzamelt via een enquête, of open data bestanden. Het derde is de vaardigheid om de verzamelde data te analyseren en visualiseren om vervolgens het resultaat beleidsmatig te kunnen duiden en zo je analysevraag te kunnen beantwoorden.

Enkele praktische voorbeelden

Netwerkanalyses en -visualisaties hebben veel potentieel om beleidsmatige meerwaarde te bieden. Ik verwacht dat meer overheden de komende tijd een stap gaan zetten en hun ervaringen zullen delen. De komende tijd zal ik daarover meer schrijven. Tot die tijd bied ik je ter inspiratie drie verschillende praktijkvoorbeelden die uitgebreid worden toegelicht op mijn website: