Essaybundel #WOEST, over de kracht van verontwaardiging

In de essaybundel #WOEST verkent de Raad voor het Openbaar Bestuur, hoe de overheid het beste om kan gaan met de verontwaardiging van burgers en het grensoverschrijdend gedrag dat daar mogelijk het gevolg van is. Aan 18 toonaangevende experts is verzocht hun licht over dit vraagstuk laten schijnen. De bundel verscheen al eerder in (betaalde) boekvorm, maar is nu gratis te downloaden (pdf).