Gemeenten moeten digitale diensten vertalen naar één andere officiële Europese taal

Gemeenten moeten alle voor eigen burgers en ondernemers beschikbare online procedures en diensten vertalen in minstens één andere officiële Europese taal. Ze krijgen daarvoor van Brussel vier jaar de tijd, meldt Binnenlands Bestuur. Deze maatregel heeft niet alleen impact op de websites, maar ook op webcare. ICTU onderzoekt in opdracht van de ministeries van BZK en EZ wat de impact precies wordt. De VNG voert een eigen impactanalyse uit.

Lees het hele artikel op Binnenlands Bestuur