Hoe de overheid de regie kan terugpakken op de platformeconomie

“De sterke controlerende en initiërende rol van de overheid als het gaat om onze fossiele grondstoffen staat in groot contrast met de afwachtende houding die ze inneemt in onze digitaliserende samenleving en de nieuwe economie. Wat zou de overheid kunnen leren van platformspelers als Apple en Amazon en hoe kan ze grip krijgen op de platformeconomie?”

Dat is wat Maurits Kreijveld zich afvraagt in dit artikel en hij stelt daarbij: “Een sterke overheid kan zorgen voor een sterke regulering van de markt en kan duidelijke kaders en grenzen aangeven waarbinnen men mag opereren.”