Hoe denken jongeren over democratie?

Op Stuk Rood Vlees een interessant (kwalitatief) onderzoek naar hoe jongeren denken over democratie en hoe zich dat ontwikkelt. De studies laten zien dat de jongeren uit het onderzoek, zonder uitzondering, positief staan tegenover democratische oplossingen voor vraagstukken waar een belangenconflict bestaat. De onderzoekers vonden in de loop van de tijd opvallende tendensen, zowel aangaande besluitvorming als vrijheid van meningsuiting. Daarbij blijken de jongeren vooral te kijken naar ‘de wil van de meerderheid’.

De onderzoekers concluderen dat  jongeren niet van nature democratische opvattingen ontwikkelen. Hiervoor is aandacht nodig, niet alleen in het onderwijs, maar ook bij andere partijen zoals ouders, de media en het verenigingsleven.

Naar het volledige artikel van Hessel Nieuweling op Stuk Rood Vlees