Hoe doorgeslagen bureaucratie tot willekeur leidt

Een mooi artikel van Albert Jan Kruiter op Brainwash over waarom hij – met een aantal andere mensen – het Instituut voor Publieke Waarden heeft opgericht en wat zij doen. Een verhaal over waar al die bureaucratische regels vandaan komen, over gelijkheid dat leidt tot individualisme en het onstaan van mild despotisme. En dan over de ambitie van het IPW:

“Om mensen beter te helpen – waar de verzorgingsstaat ooit voor bedacht was. Om willekeur te voorkomen, zoals De Tocqueville het bedoelde. Om naar de verzorgingsstaat van de toekomst te gaan die rechtvaardig is in plaats van rechtmatig, die maatschappelijk rendabel is in plaats van efficiënt, en die betrokken is in plaats van zelfredzaam.”

Lees het artikel ‘Hoe doorgeslagen bureaucratie tot willekeur leidt’