Jaarboek Griffiers 2018 verschenen

In het jaarboek wordt de griffier als informatiemakelaar geplaatst in het bredere kader van de democratie. Ontwikkelingen op het gebied van informatie, technologisering en digitalisering hebben immers enorme invloed op de werking van de democratie én op het werk van volksvertegenwoordigers en griffiers daarbinnen. In het jaarboek wordt die invloed op alle niveaus, abstract en praktisch, in verleden, heden én toekomst aan de orde gesteld.

Naar het (online) Jaarboek Griffiers 2018.