Jacques Wallage wil een ‘waakhond voor overheidscommunicatie’

Op de website van Logeion een opmerkelijk interview met Jacques Wallage in aanloop naar de Galjaarddag op 1 november. In het interview pleit hij voor een ‘waakhond voor overheidscommunicatie’, die alle overheidscommunicatie onderzoekt op objectiviteit, kwaliteit en betrouwbaarheid:

“De waakhond is onafhankelijk, zoals de Nationale Ombudsman dat is, rapporteert aan de Kamer zodat de toezichthoudende functie van het parlement op dit aspect van overheidshandelen meer aandacht krijgt, vanuit objectieve maatstaven wordt bezien en mede daardoor een steviger plaats op de kameragenda zal innemen. Geleidelijk zullen door het werk van de waakhond de normen in de overheidscommunicatie zichtbaarder worden, vormt zich jurisprudentie en gaat er van deze vorm van toezicht een preventieve werking uit.”

Lees het hele interview met Jacques Wallage.