Over het platform

Een bloeiende democratie heeft een goed functionerende overheid nodig die dienstbaar is aan de samenleving. De kwaliteit van zowel de dienstverlening als het democratisch proces moeten op orde zijn om gezamenlijk de maatschappelijke opgaven op te lossen waar we voor staan. Een ‘overheid in contact’ is daarbij in onze visie een nieuwsgierige en persoonlijke overheid, waar de menselijke maat leidend is.

Het platform Overheid in contact brengt experts van buiten en binnen de overheid bij elkaar die vanuit hun eigen discipline willen bijdragen aan deze ambitie. Ze kunnen vanuit eigen praktijkervaring en/of wetenschap een onderbouwde bijdrage leveren. Op het platform delen zij hun kennis over dienstverlening, democratisch proces, participatie, netwerken, data, communicatie en leiderschap. De bijdragen kunnen zowel over concrete oplossingen gaan als dieperliggende patronen blootleggen.

Zoeken naar kennis en hardop leren nemen een belangrijke plaats in op het platform. Bijdragers kunnen scherp stelling nemen, maar het gesprek erover willen we open voeren. We zijn juist op zoek naar waar het schuurt. Door dat te benoemen en helder te maken en daarover in gesprek te zijn kan er innovatie ontstaan.

Het platform wil iedereen die dat wil – buiten of binnen de overheid, los van functie of hiërarchie – uitnodigen om samen te bouwen aan een dienstbare overheid. Het platform biedt inspiratie en geeft steun met als uiteindelijk doel een beweging te creëren om onze ambitie van een ‘overheid in contact’ te realiseren.

Redactioneel onafhankelijk

Overheid in contact is redactioneel volledig onafhankelijk: er wordt nooit betaald voor content of redactionele invloed. Het platform genereert wel eigen inkomsten door het aanbieden van betaalde producten en diensten die de ambitie ondersteunen.

Initatiefnemer Renata Verloop verzorgt samen met Marc van der Put de eindredactie van Overheid in contact.

Contact

Heb je vragen over of ideeën voor het platform? Neem gerust contact op!

Privacyverklaring

We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je commentaar op een artikel te kunnen publiceren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te informeren over wijzigingen en uitbreiding van onze diensten en producten
  • Ons aanbod van content, diensten en producten te kunnen evalueren en verder ontwikkelen
  • Ons platform technisch en functioneel zo goed mogelijk voor jou te laten functioneren

Lees onze privacyverklaring.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1.0 – augustus 2018 (pdf)