Signalement van de ROB over het raadgevend referendum

De intrekking van de Wet op het raadgevend referendum was voor de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aanleiding een signalement op te stellen over het referendum en andere mogelijke vormen om mensen bij politiek en democratie te betrekken. Hiermee wil de ROB laten zien dat er verschillende vormen van referenda zijn, waarvan er drie worden toegelicht: burgerfora, internetconsultatie en het burgerinitiatief.

Naar het “Signalement Over referenda en andere vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau